Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus integer minutiflorus
Daucus carota maximus
Dactylis glomerata marina
Daucus carota major
Dianthus pinifolius lilacinus
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Draba lasiocarpa lasiocarpa
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Dianthus juniperinus juniperinus
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dactylis glomerata hispanica
Draba heterocoma heterocoma
Dorycnium pentaphyllum herbaceum
Dianthus juniperinus heldreichii
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dactylis glomerata hackelii
Daucus guttatus guttatus
Digitalis laevigata graeca
Dianthus gracilis gracilis
Dactylis glomerata glomerata