Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aegilops dichasians
Achillea ligustica
Achillea ambrosiaca
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Alchemilla gracilis
Alchemilla gorcensis
Adonis cyllenea
Alchemilla glaucescens
Alchemilla flabellata
Adiantum capillus-veneris
Achillea holosericea
Alchemilla fallax
Alchemilla bulgarica
Alchemilla aroanica
Alchemilla amphisericea
Actaea spicata
Achillea grandiflora
Alchemilla acutiloba
Alcea setosa
Allium ritsii