Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Senecio abrotanifolius carpathicus
Silene ammophila carpathae
Scrophularia canina canina
Silene bupleuroides bupleuroides
Satureja dalmatica bulgarica
Scabiosa crenata brevciscapa
Scrophularia canina bicolor
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Senecio aquaticus barbareifolius
Stachys recta baldaccii
Scabiosa columbaria balcanica
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Scorzonera austriaca austriaca
Scandix australis australis
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Sideritis raeseri attica
Scabiosa atropurpurea atropurpurea
Sideritis perfoliata athoa
Satureja parnassica athoa
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων