Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago amplexicaulis
Plantago arenaria
Picea abies Ερυθροελάτη
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Parnassia palustris
Picris pauciflora
Petrorhagia graminea
Plantago coronopus
Plantago crassifolia
Plantago cretica
Picris altissima
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Phytolacca americana
Petrorhagia glumacea
Paris quadrifolia
Papaver guerlekense
Plantago squarosa
Phyteuma orbiculare
Physospermum cornubiense