Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sagina apetala
Scrophularia nodosa
Scrophularia myriophylla
Scrophularia lucida
Scrophularia laciniata
Scrophularia heterophylla
Scrophularia auriculata
Saxifraga paniculata
Saponaria officinalis
Salvia napifolia
Scrophularia aestivalis
Scorzonera sublanata
Saxifraga oppositifolia
Scorzonera scyria
Saxifraga marginata
Saponaria glutinosa
Scorzonera parviflora
Saxifraga luteoviridis
Saponaria calabrica
Salvia grandiflora