Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum densiflorum
Valerianella locusta
Verbascum delphicum
Verbascum daenzeri
Valerianella hirsutissima
Valeriana italica
Valantia hispida
Verbascum cylleneum
Verbascum cylindrocarpum
Valerianella eriocarpa
Verbascum botuliforme
Valerianella echinata
Verbascum boissieri
Verbascum sinuatum
Verbascum blattaria
Verbascum samniticum
Verbascum rupestre
Verbascum banaticum
Verbascum roripifolium
Verbascum reiseri