Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fumaria densiflora
Fumaria flabellata
Fumaria gaillardotii
Fumaria judaica
Fumaria kralikii
Fumaria macrocarpa
Fumaria parviflora
Fumaria rostellata
Fumaria schleicheri
Fumaria schrammii
Felis sylvestris agrius Αγριόγατος
Fabriciana adippe Φαμπρικιάνα του Αντίππα
Fabriciana niobe Φαμπρικιάνα η Νιόβη
Freyeria trochylus Φρεγέρια ο Τροχύλος
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
Falco naumanni Κιρκινέζι
Falco pelegrinoides Ερημοπετρίτης
Falco subbuteo Δεντρογέρακο
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο