Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Heliotropium hirsutissimum
Hieracium delpinoi
Heliotropium halacsy
Heliotropium europaeum
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Heliotropium dolosum
Haplophyllum balcanicum
Hieracium crinitum
Hieracium dasycraspedum
Hieracium caesiiflorum
Hieracium dolopicum
Hieracium epirense
Hieracium eriobasis
Hieracium bracteolatum
Hieracium ferdinandi-coburgi
Heliotropium curassavicum
Hieracium gaudryi
Hieracium brachyphyllum
Hieracium bauhini