Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Enarthrocarpus lyratus
Elaeagnus angustifolia Τζιτζιφιά
Enarthrocarpus arcuatus
Erodium ciconium Ερωδιός ο πελαγόμορφος
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Emex spinosa
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Echinophora spinosa
Ecballium elaterium
Erigeron glabratus
Erigeron epiroticus
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Erigeron atticus
Erigeron alpinus
Elymus striatulus
Edraianthus tenuifolius
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica arborea Δεντρορείκι