Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chrysopogon gryllus
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chrysosplenium alternifolium
Carpobrotus edulis
Campanula tubulosa
Campanula euboica
Cichorium intybus
Caltha palustris
Cicuta virosa
Cionura erecta
Circaea luteliana
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Cichorium endivia Αντίδι
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Cirsium appendiculatum
Carpobrotus acinaciformis
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος