Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys umbilicata rhodia
Cyclamen repandum rhodense
Centaurium erythraea rhodense
Hedypnois rhagadioloides rhagadioloides
Elymus repens repens
Alyssum montanum repens
Sideritis montana remota
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Fritillaria thessala reiseri
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Potentilla geoides regis-borisii
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Myosotis refracta refracta
Stachys recta recta
Thymus rechingeri rechingeri
Nigella arvensis rechingeri
Scutellaria rupestris rechingeri
Podarcis erhardii rechingeri Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ
Silene radicosa rechingeri