Στοιχεία Είδους

Όνομα Centaurium pulchellum
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Erythraea pulchella/erythraea morierei/cantaurium meyeri
Κοινή Ονομασία Κενταύριο το ωραίο
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα DAMP GRASSY PLACES/OPEN HABITATS/OLIVETREES/2-200M.
Παγκόσμια Εξάπλωση WIDESPREAD IN EUROPE/ASIA/N.AFRICA/N.AMERICA