Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scilla hyacinthoides
Scilla messeniaca
Scilla nana
Scirpus cernuus
Scirpus holoschoenus
Satureja thymbra
Sanguisorba cretica
Scirpus litoralis
Salvia candidissima
Scirpus mucronatus
Scirpus setaceus
Scirpus supinus
Scirpus sylvaticus
Sagina maritima
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Salvia forskaohlei
Sanguisorba officinalis
Scorzonera doria
Saxifraga aizoides
Sedum telephium