Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex acetosella acetoselloides
Ranunculus serbicus
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus illyricus
Ranunculus rumelicus
Ranunculus gracilis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus fontanus
Ranunculus radinotrichus
Ranunculus psilostachys
Ranunculus brutius
Ranunculus pseudomontanus
Ranunculus repens
Ranunculus rionii
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus sardous
Ranunculus sartorianus
Ranunculus platanifolius
Ranunculus peltatus
Ranunculus ficarioides