Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus giganteus giganteus
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Dianthus fruticosus fruticosus Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές
Daucus carota drepanensis
Dianthus gracilis drenowskianus
Draba lasiocarpa dolichostyla
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus deltoides degenii
Dianthus fruticosus creticus Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης
Deschampsia cespitosa cespitosa
Dianthus fruticosus carpathus Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου
Daucus carota carota
Dianthus myrtinervius caespitosus
Dianthus armeria armeria Αγριογαρύφαλο η αρμέρια
Draba heterocoma archipelagi
Dianthus fruticosus amorginus Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού
Dianthus capitatus adrzejowskianus
Dianthus serratifolius abbreviatus
Dactylorhiza saccifera
Daucus broteri