Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Echinops spinosissimus bythinicus
Elymus hispidus barbulatus
Elaeoselinum asclepium asclepium Αλαιοσέλινο του Ασκληπιού
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Echinops sphaerocephalus albidus
Erigeron acer acer
Epilobium lanceolatum
Eleocharis multicaulis
Epilobium gemmascens
Epilobium collinum
Eleocharis acicularis
Elatine alsinastrum
Epilobium angustifolium
Epilobium anagallidifolium
Epilobium alsinifolium
Epilobium dodonaei
Enarthrocarpus lyratus
Epilobium hirsutum
Elaeagnus angustifolia Τζιτζιφιά
Enarthrocarpus arcuatus