Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα
Hirundo rustica rustica Χελιδόνι
Hirundo rustica savignii Χελιδόνι
Hypodryas maturna Υποδρυάς η …
Hypericum aucheri Υπερικό των Ωσέρ
Hypericum jovis Υπερικό του Δία
Hypericum richeri grisebachii Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Hypericum vesiculosum Υπερικό το κυστοφόρο
Hypericum atomarium Υπερικό το ατομάριο
Hypericum aciferum Υπερικό το ακιδοφόρο
Hypericum aegypticum Υπερικό το Αιγύπτιο
Hypericum thasium Υπερικό της Θάσου
Hyoscyamus niger Υοσκύαμος ο μελανός
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Hieraaetus pennatus Σταυραητός