Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο
Origanum vetteri Ρίγανη η Βεττέριος
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Ochrilidia tibialis Οχριλιδία η κνημιδοφόρος
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Oropodisma chelmosi Ορωπόδισμα του Χελμού
Oropodisma tymphrestosi Ορωπόδισμα του Τυμφρηστού
Oropodisma taygetosi Ορωπόδισμα του Ταϋγέτου
Oropodisma erymanthosi Ορωπόδισμα του Ερυμάνθου
Oropodisma willemsei Ορωπόδισμα του Βίλλεμσε
Oropodisma parnassica Ορωπόδισμα το Παρνάσσιο