Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Freyeria trochylus Φρεγέρια ο Τροχύλος
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Fabriciana adippe Φαμπρικιάνα του Αντίππα
Fabriciana niobe Φαμπρικιάνα η Νιόβη
Fulica atra Φαλαρίδα
Ficus carica Συκιά
Falco cherrug Στεπογέρακο
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος