Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Coluber gemonensis gemonensis
Chalcides moseri