Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Atriplex oblongifolia Ατρίπλεξ ο προμηκόφυλλος
Atriplex littoralis Ατρίπλεξ ο παράκτιος
Atriplex hortensis Ατρίπλεξ ο κηπαίος
Atriplex patula Ατρίπλεξ ο ευρύς
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος
Astragalus haarbachii Αστράγαλος του Χααρμπάχ
Astragalus sinaicus Αστράγαλος του Σινά
Astragalus stella Αστράγαλος το αστέρι
Astragalus pamphylicus Αστράγαλος της Παμφυλίας
Astragalus sesameus Αστράγαλος ο σισαμώδης
Astragalus ptilodes Αστράγαλος ο πτιλώδης
Astragalus peregrinus Αστράγαλος ο μετανάστης
Astragalus echinatus Αστράγαλος ο εχινώδης
Astragalus boeticus Αστράγαλος ο βοιωτικός
Astragalus hamosus Αστράγαλος ο αγκιστρώδης
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Asterolinon linum-stellatum Αστερόλινο
Asteriscus aquaticus Αστερίσκος ο υδροχαρής
Aster squamatus Αστήρ ο λεπιδωτός
Asperula arvensis Ασπερούλα η αρουραία