Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Isatis tinctoria athoa
Iberis odorata
Isatis vermia
Isoetes heldreichii
Isoetes histrix
Ipomoea imperati
Isatis tinctoria tinctoria
Iberis saxatilis saxatilis