Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Emberiza hortulana Βλάχος
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα