Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Sambucus racemosa Ανδριανός
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά
Scabiosa taygetea taygetea
Scabiosa taygetea portae
Satureja montana macedonica
Scabiosa sphaciotica
Scabiosa sicula
Satureja juliana
Salvia teddii
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Scabiosa graminifolia graminifolia
Satureja incana