Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Lilium carniolicum jankae
Lilium carniolicum albanicum
Lathyrus sativus
Lilium candidum
Ligusticum rhizomaticum
Lathyrus pratensis
Lapsana communis adenophora
Ligusticum olympicum
Ligusticum mutellina
Lathyrus pallescens
Ligusticum lucidum
Leucojum valentinum
Lathyrus ochrus