Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ruta chalepensis chalepensis
Ruta chalepensis fumariifolia
Ruta graveolens
Ruta montana
Rumex scutatus
Ramonda nathaliae
Ramonda serbica
Ranunculus acris acris
Ranunculus acris friesianus
Ranunculus aduncus
Ranunculus aquatilis
Ranunculus arvensis
Ranunculus asiaticus
Ranunculus auricomus
Ranunculus baudotii
Ranunculus brevifolius pindicus
Ranunculus brutius
Ranunculus bulbosus bulbosus
Ranunculus bullatus cytheraeus
Ranunculus cacuminis