Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Neptis rivularis Νέπτις η …
Neohipparchia fatua Νεοΐππάρχια η …
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Nordmaniae acacia Νορντμάνια η Ακακία
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Nymphalis antiopa Νυμφαλίς η Αντιόπη
Nymphalis xanthomelas Νυμφαλίς η ξανθομέλας
Nymphalis polychloros Νυνφαλίς η πολύχλωρος
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Nerium oleander Πικροδάφνη
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Netta rufina Φερεντίνι