Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Achillea ligustica
Aethionema cordatum
Achillea lingulata
Adonis cyllenea
Festuca grandiaristata
Aegilops dichasians
Achillea nobilis
Achillea chrysocoma
Achillea pindicola integrifolia
Agrostis castellana
Achillea pindicola pindicola
Aegopodium podagraria
Achillea setacea
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Aetheorhiza bulbosa bulbosa
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Aethionema carlsbergii
Ajuga orientalis orientalis