Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis graeca
Pedicularis leucodon leucodon
Pedicularis olympica
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Peganum harmala
Parietaria cretica
Parietaria diffusa
Papaver gracile
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petromarula pinnata
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica
Petrorhagia cretica
Petrorhagia phthiotica