Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Hypericum thasium Υπερικό της Θάσου
Hypericum aegypticum Υπερικό το Αιγύπτιο
Hypericum aciferum Υπερικό το ακιδοφόρο
Hypericum atomarium Υπερικό το ατομάριο
Hypericum vesiculosum Υπερικό το κυστοφόρο
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Hypericum richeri grisebachii Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Hypericum jovis Υπερικό του Δία
Hypericum aucheri Υπερικό των Ωσέρ
Hypodryas maturna Υποδρυάς η …
Hirundo rustica rustica Χελιδόνι
Hirundo rustica savignii Χελιδόνι
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα