Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Trifolium trichopterum
Trifolium uniflorum
Trifolium velenovskyi
Trifolium vesiculosum
Triglochin bulbosa barrelieri
Triglochin bulbosa laxiflora
Trigonella balansae
Trigonella caerulea
Trigonella cariensis
Trigonella coerulescens
Trigonella corniculata
Trigonella cretica
Trigonella foenum-graecum
Trigonella graeca
Trigonella procumbens
Trigonella rechingeri
Trigonella spicata
Trigonella spinosa
Trigonella striata
Trisetum splendens tenue