Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Scabiosa albocincta Σκαμπιόζα η λευκόστικτη
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sisymbrium officinale Σισύμβριο το φαρμακευτικό
Sisyrinchium laxum Σισύμβριο το αραιό
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Podarcis erhardii punctigularis Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii subobscura Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii biinsulicola Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii makariaisi Σιλιβούτι των Μακάρων
Podarcis erhardii leukaorii Σιλιβούτι των Λευκών ορέων
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών
Podarcis erhardii schiebeli Σιλιβούτι του Σίμπελ
Podarcis erhardii ruthveni Σιλιβούτι του Ρουθβένιο
Podarcis erhardii riveti Σιλιβούτι του Ριβέτι
Podarcis erhardii rechingeri Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ