Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Reseda phyteuma
Reseda truncata
Reseda tymphaea
Rhagadiolus edulis
Rhagadiolus stellatus
Rhazya orientalis
Rhinanthus mediterraneus
Rhinanthus melampyroides
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus
Rhinanthus pubescens
Rhinanthus rumelicus
Rhinanthus sintenisii
Rhynchocorys elephas elephas
Ricotia cretica
Ricotia isatoides
Ridolfia segetum
Rindera graeca
Rochelia disperma disperma
Roemeria hybrida hybrida