Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lamium maculatum
Lagurus ovatus
Lactuca intricata
Lathyrus grandiflorus
Lathyrus digitatus
Lamium garganicum striatum
Leontodon hispidus hispidus
Leontodon hispidus danubialis
Lathyrus clymenum
Leontodon hellenicus
Leontodon taraxacoides longirostris
Leontodon taraxacoides taraxacoides
Leontodon tuberosus
Leonurus cardiaca
Leontodon graecus
Lepidium graminifolium graminifolium
Lepidium hirtum hirtum
Lepidium hirtum nebrodense
Lathyrus cicera
Lamium garganicum pictum