Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Nerium oleander Πικροδάφνη
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Narcissus poeticus radiiflorus
Narcissus tazetta italicus
Narcissus tazetta tazetta
Narcissus tazetta aureus
Narthecium scardicum
Nasturtium officinale
Neatostema apulum
Neotinea maculata
Neottia nidus-avis
Nepeta argolica argolica
Nepeta argolica dirphya
Nepeta argolica vourinensis
Nepeta argolica malacotrichos
Nepeta camphorata
Nepeta cataria
Nardus stricta
Nepeta italica