Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Diospyros lotus Τραπεζωνιά
Dryas octopetala Δρυάς η οκτωπέταλη
Dorycnium rectum Δορύκνιο το όρθιο
Dorycnium hirsutum Δορύκνιο το χνουδωτό
Dorycnium graecum Δορύκνιο το γραικό
Descurainia sophia Δεσκουραϊνία Σοφία
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Delphinium peregrinum Δελφίνιο το μεταναστεύον
Delphinium balcanicum Δελφίνιο το βαλκανικό
Delphinium staphisagria Δελφίνιο η αγριοσταφίδα
Daphne gnidium Δαφνούλα το γκνίδιο
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Daphne jasminea Δαφνούλα ιασμινοειδής
Daphne sericea Δαφνούλα η μεταξώδης
Daphne mezereum Δαφνούλα η μεζέρειος
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Daphne gnidioides Δαφνούλα η γκνιδιοειδής
Daphne oleoides Δαφνούλα ελαιοειδής
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο
Dianthus armeria armeria Αγριογαρύφαλο η αρμέρια