Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alyssum umbellatum Άλυσσο το σκιαδανθές
Alyssum pogonocarpum Άλυσσο το πωγωνόκαρπο
Alyssum fulvescens Άλυσσο το πυρόχρωμο
Alyssum minutum Άλυσσο το μικρότατο
Alyssum minus Άλυσσο το μικρό
Alyssum strigosum Άλυσσο το ισχνό
Alyssum desertorum Άλυσσο το ερημικό
Alyssum simplex Άλυσσο το απλό
Alyssum alyssoides Άλυσσο το αλυσσοειδές
Alyssum smyrnaeum Άλυσσο το Σμυρναίο
Alyssum siculum Άλυσσο το Σικελικό
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης
Adonis microcarpa microcarpa Άδωνις ο μικρόκαρπος
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Adonis microcarpa cretica Άδωνις ο Κρητικός
Anchusa macedonica Άγχουσα η Μακεδονική
Alisma plantago-aquatica
Alisma lanceolatum