Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Plantago amplexicaulis
Plantago arenaria
Plantago argentea
Plantago atrata atrata
Plantago atrata graeca
Plantago bellardii bellardii
Plantago bellardii deflexa
Plantago coronopus
Plantago crassifolia
Plantago cretica
Plantago holosteum
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Plantago major intermedia
Plantago major major
Plantago media media
Plantago media pindica
Plantago squarosa
Plantago subulata
Physospermum cornubiense