Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Linum rhodopeum
Linum strictum corymbulosum
Linum strictum spicatum
Linum strictum strictum
Linum tauricum
Linum tenuifolium
Linum thracicum
Linum trigynum
Linum usitatissimum
Linum virgultorum
Listera ovata
Lithodora diffusa
Lithodora hispidula hispidula
Lithodora zahnii
Lithospermum goulandriorum
Lithospermum officinale
Lithospermum purpureocaeruleum
Lobularia libyca
Lobularia maritima
Logfia arvensis