Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Saxifraga juniperifolia sancta
Saponaria calabrica
Salvia grandiflora
Saxifraga hederacea
Saxifraga graeca
Saponaria bellidifolia
Saxifraga glabella
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saponaria aenesia
Salvia glutinosa
Saxifraga exarata
Saxifraga chrysospleniifolia
Sanicula europaea
Saxifraga bulbifera
Saxifraga aizoides
Sanguisorba officinalis
Salvia forskaohlei
Salicornia europaea
Sagina procumbens procumbens
Scleranthus perennis dichotomus