Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Centranthus macrosiphon Κέντρανθος ο μακροσίφων
Cestrum parqui Κέστρο το πάρκουϊ
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Camelina rumelica Καμελίνα η Ρουμελική
Camelina sativa Καμελίνα η εδώδιμη
Camelina microcarpa Καμελίνα η μικρόκαρπη
Campanula erinus Καμπανούλα η έρινος
Campanula delicatula Καμπανούλα η αβρώτατη
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Campanula drabifolia Καμπανούλα η δραβόφυλλη
Campanula ramosissima Καμπανούλα η πολύκλαδη
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Campanula scutellata Καμπανούλα πινακιδιόφυλλη
Campanula rhodensis Καμπανούλα της Ρόδου
Campanula phrygia Καμπανούλα της Φρυγίας
Campanula drabifolia creutzburgii Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ