Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Astragalus sinaicus Αστράγαλος του Σινά
Astragalus haarbachii Αστράγαλος του Χααρμπάχ
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος
Atriplex patula Ατρίπλεξ ο ευρύς
Atriplex hortensis Ατρίπλεξ ο κηπαίος
Atriplex littoralis Ατρίπλεξ ο παράκτιος
Atriplex oblongifolia Ατρίπλεξ ο προμηκόφυλλος
Atriplex rosea Ατρίπλεξ ο ρόδινος
Atriplex tatarica Ατρίπλεξ ο ταταρικός
Atriplex halimus Ατρίπληξ η άλιμος
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό