Στοιχεία Είδους

Όνομα Asyneuma limonifolium
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Campanula limonifolia/phyteuma limonifolium/podanthum limonifolium/phyteuma repandum/campanula repanda/podanthum psaridis/podanthum rhodopaeum
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα ROCKY MEADOWS AND SCREES/LOW ALTITUDE-2650 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση S.ITALY/BALKAN PENINSULA/TURKEY