Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Acinos alpinus majoranifolius
Bryonia alba
Bryonia cretica cretica
Bryonia cretica dioica
Agrostis canina
Calamagrostis epigejos
Anthyllis aurea
Allium dilatatum
Anthyllis montana jacquinii
Bufonia stricta cecconiana
Bufonia stricta stricta
Bunium ferulaceum
Bunium microcarpum bourgaei
Bunium microcarpum microcarpum
Bupleurum falcatum cernuum
Bupleurum kakiskalae
Anthyllis vulneraria pindicola
Allium ferrinii
Anthyllis vulneraria praepropera
Campanula spatulata filicaulis