Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Bromus rigidus Βρώμος ο τραχύς
Bromus fasciculatus Βρώμος ο φακελώδης
Bromus rubens Βρώμος ο …
Bromus commutatus commutatus Βρώμος ο …
Bromus madritensis Βρώμος της Μαδρίτης
Bromus tectorum Βρώμος της στέγης
Bromus alopecurus caroli-henrici Βρώμος του Καρόλου-Ερίκου
Balaenoptera musculus Γαλάζια φάλαινα
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Botaurus stellaris Ηταυρος
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας