Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα
Descurainia sophia Δεσκουραϊνία Σοφία
Discoptila kinzelbachi Δισκόπτιλος ο Κινζελμπάχιος
Discoptila lindbergi Δισκόπτιλος ο Λιντμπέργκιος
Discoptila fragosoi Δισκόπτιλος ο Φραγκόζος
Discoptila krueperi Δισκόπτιλος του Κρούπερ
Discoptila newmanae Δισκόπτιλος του Νιούμαν
Dociostaurus maroccanus Δοκιόσταυρος ο Μαροκινός
Dociostaurus anatolicus Δοκιόσταυρος ο ανατολικός
Dociostaurus brevicollis brevicollis Δοκιόσταυρος ο βραχύλαιμος
Dociostaurus jagoi jagoi Δοκιόσταυρος του Ζάγκο
Dociostaurus genei genei Δοκιόσταυρος του Τζένε
Dolichopoda dalensi Δολιχόποδη η Δαλένσιος
Dolichopoda cassagnaui Δολιχόποδη η Κασσαγνάου
Dolichopoda graeca Δολιχόποδη η γραική
Dolichopoda insignis Δολιχόποδη η επίσημη
Dolichopoda makrykapa Δολιχόποδη η μακρυκάπα
Dolichopoda unicolor Δολιχόποδη η μονόχρωμη