Στοιχεία Είδους

Όνομα Buglossoides arvensis
Υποείδος gasparrinii
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Lithospermum gasparrinii/lithospermum incrassatum
Κοινή Ονομασία Βουγλωσσοειδές του Γκασπαρίνι
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα ROCKY HILLSIDES/(500-)1100-2200 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση MEDITERRANEAN REGION/W.ASIA