Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Petrorhagia dianthoides
Papaver purpureomarginatum
Physalis alkekengi
Physalis ixocarpa
Physospermum cornubiense
Phyteuma orbiculare
Phytolacca americana
Picris altissima
Picris hieracioides hieracioides
Picris pauciflora
Petrorhagia illyrica illyrica
Pallenis spinosa microcephala
Pilea microphylla
Pimpinella anisum
Petrorhagia obcordata
Paronychia albanica albanica
Petrorhagia ochroleuca
Pallenis spinosa spinosa
Petrorhagia phthiotica
Plantago crassifolia