Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Zingel streber balcanicus Ποταμόλουτσος
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Posidonia oceanica Ποσειδονία
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Pungitius platygaster Ποντογόστεος
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Pontia chloridice Ποντία η χλωριδική
Polysarcus denticaudus Πολύσαρκος ο οδόντουρος
Quercus polycarpa Πολύκαρπη βελανιδιά
Polyommatus eroides Πολυόμματος ο ηροειδής
Polyommatus eros menelaos Πολυόμματος ο Μενέλαος
Polygonia egea Πολυγωνία του Αιγαίου
Polygonia c-album Πολυγωνία το c-λευκό