Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Tragopogon dubius Τραγοπώγων ο αμφίβολος
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Esox lucius Τούρνα
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Turanana panagea Τουρανάνα η Παναγία
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Podarcis muralis muralis Τοιχογουστέρα
Elaeagnus angustifolia Τζιτζιφιά
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων